Kur shtatzënia bëhet sfidë, 
konsulentet nga linja telefonike ndihmëse janë aty për shtatzënat në nevojë.

Shtatzënat, njerëzit e tyre të afërt, si dhe specialistët mund të kontaktojnë konsulentet në çdo orë të ditës dhe natës përpara dhe pas lindjes, të cilat janë në dijeni të ofertave të përshtatshme të ndihmës.

Anonime
Pa pagesë
Në çdo orë të ditës dhe natës
Pa pengesa dhe në 19 gjuhë

Lindja konfidenciale

Lindja konfidenciale është një ndihmë për shtatzënat që dëshirojnë ta mbajnë të fshehtë shtatzëninë e tyre. Kjo bën të mundur lindjen e fëmijës në anonimitet dhe në siguri mjekësore. Një konsulente nga një qendër konsulence për shtatzëninë mund t’i mbështetë shtatzënat përpara dhe pas lindjes nëse kanë dëshirë. Konsulentja ka detyrim konfidencialiteti ligjor, askush nuk mëson për shtatzëninë dhe lindjen e fëmijës.

Merrni konsulencë të hapur nga linja telefonike e ndihmës për shtatzënat ose kontaktoni drejtpërdrejt me një nga qendrat mbarëkombëtare të konsulencës për shtatzëninë. Nuk keni pse zgjidhni qendrën e konsulencës për shtatzëninë që keni pranë, por mund ta zgjidhni lirisht vendin – nëse keni frikë se mos ju shikojnë apo njohin.

Edhe nëse jeni në prag të lindjes apo jeni tashmë në maternitet, keni ende të drejtën të vendosni për lindje konfidenciale. Kontaktoni me stafin shëndetësor, si p.sh. punonjësit e ndihmës së parë apo mamitë. Specialisti do të kontaktojë në vijim një qendër konsulence për shtatzëninë, e cila do të përgatisë të gjitha formalitetet për ju.

Për të shfrytëzuar lindjen konfidenciale, duhet të identifikoheni një herë të vetme te një konsulente e një qendre konsulence për shtatzëninë. Të dhënat tuaja personale do të ruhen të siguruara në një zarf në Zyrën Federale për Detyrat e Familjes dhe të Shoqërisë Civile. Konsulentja është kështu personi i vetëm që e njeh identitetin tuaj të vërtetë. Kjo mbrohet me konfidencialitet ligjor (si dhe ballë për ballë në Zyrën e Asistencës për të Rinjtë, nëse keni tashmë fëmijë të tjerë). Të gjitha ekzaminimet tuaja paraprake dhe pasuese, si dhe vetë lindja, kryhen në vijim nën një pseudonim të cilin e zgjidhni vetë. Siguria juaj ka përparësinë tonë maksimale. Asnjëra nga palët e përfshira nuk do ta dijë identitetin tuaj.

Vetë fëmija mund ta shikojë zarfin pasi të mbushë 16 vjeç për të mësuar identitetin tuaj. Njohja me prejardhjen vetjake është një nga të drejtat themelore të individit në Gjermani - është e rëndësishme për zhvillimin e personalitetit të fëmijës. Nëse viheni gjithashtu në rrezik nga zbulimi i të dhënave tuaja, mund të paraqisni kundërshtimin nga mosha 15-vjeçare e fëmijës. Për ta bërë këtë, duhet të provoni se jeni në rrezik nga zbulimi përkatës.

Lindja konfidenciale bazohet mbi një ligj që është i vlefshëm në të gjithë Gjermaninë. Mbrojtja e identitetit të nënës, mirëqenies së saj fizike dhe të fëmijës kanë përparësi maksimale këtu. Prandaj është hartuar ligji për mbrojtjen e shtatzënave dhe të fëmijëve nga rreziku i lindjes së pashoqëruar. Njëherësh ofron një bazë të sigurt ligjore për veprim për të gjithë personat dhe subjektet e përfshira.

Lindja konfidenciale mund të kryhet kudo në vend, në të gjitha maternitetet, spitalet, apo nëse dëshirohet, me një mami në shtëpi. Kostot e kujdesit parandalues, lindjes së fëmijës dhe kujdesit pasues përballohen nga shteti.

Mund ta zgjidhni vetë emrin e fëmijës. Regjistrimi në regjistrin e lindjeve kryhet nën pseudonim, për t’ju mbrojtur identitetin. Konsulentja e qendrës së konsulencës për shtatzëninë do të vijojë t’ju gjendet pranë edhe pas lindjes. Nuk jeni vetëm!

Me lindjen e fëmijës, zyra e mirëqenies për të rinjtë merr kujdestarinë ligjore derisa fëmija të vendoset te prindër birësues.

Për më shumë informacion mbi lindjen konfidenciale, shikoni broshurën për temën.

 

Qendra e konsulencës për shtatzëninë

Me mbi 1600 qendra konsulence në Gjermani, ka edhe oferta për ndihmë direkte pranë jush.
Përdorni funksionin e kërkimit për të gjetur një qendër konsulence.

 

Materiale

Për shkarkim dhe printim

Lidhje të jashtme

Këtu keni informacion të mëtejshëm mbi temën.