Kada trudnoća postane izazov,
tu su za vas savetnice telefonske linije za podršku trudnicama u nuždi.

Trudnice, njihovo neposredno okruženje kao i stručna lica mogu pre i posle porođaja 24 časa dnevno da se obrate savetnicama koje su upoznate sa adekvatnim ponudama za pružanje podrške. Savetnice vam pružaju podršku bez obzira na pol, poreklo, veroispovest, seksualnu orijentaciju i seksualni identitet.

Anonimno
Besplatno
24 časa na dan
Prilagođeno licima sa invaliditetom i na 19 jezika

Poverljivi porođaj

Poverljivi porođaj je pomoć za trudnice koje svoju trudnoću žele da zadrže u tajnosti. Ona pruža mogućnost da se dete na svet donese anonimno i medicinski bezbedno. Savetnica iz savetovališta za trudnoću podržava trudnice pre i posle porođaja ako one to žele. Savetnica ima zakonsku obavezu čuvanja poverljivosti, niko neće saznati za trudnoću i porođaj.

Dozvolite sebi da dobijete nepristrasne savete preko telefonske linije za podršku trudnicama u nuždi ili se direktno obratite nekom od savetovališta za trudnoću širom zemlje. Ne morate da izaberete najbliže savetovalište za trudnoću, možete po želji da odaberete lokaciju – u slučaju da se plašite da ćete biti viđeni ili prepoznati.

Čak i ako ste pred porođajem ili ste već u bolnici, i dalje imate pravo da se odlučite za poverljivi porođaj. Obratite se medicinskom stručnom osoblju kao što su bolničari ili babice. Zatim će stručno osoblje uspostaviti kontakt sa savetovalištem za trudnoću, koje će za vas preduzeti sve potrebne formalnosti.

Da biste iskoristili prednosti poverljivog porođaja moraćete savetnici iz savetovališta za trudnoću jednom da dokažete svoj identitet. Vaši lični podaci se bezbedno pohranjuju u koverti u Saveznoj kancelariji za porodicu i poslove civilnog društva. Savetnica je time jedina osoba koja poznaje vaš stvarni identitet. Ona podleže zakonskoj obavezi čuvanja poverljivosti (takođe i u odnosu na kancelariju za zaštitu mladih ako već imate decu). Svi vaši preventivni i naknadni pregledi, kao i sam porođaj, tada se obavljaju pod pseudonimom koji sami birate. Vaša bezbednost je glavni prioritet. Niko od učesnika neće saznati vaš identitet.

Samo dete može nakon svog 16. rođendana da dobije uvid u kovertu i da sazna vaš identitet. Poznavanje svog porekla spada u jedno od osnovnih ljudskih prava u Nemačkoj – ono je važno za detetov lični razvoj. Ako biste i tada bili ugroženi otkrivanjem vaših ličnih podataka, moći ćete da uložite prigovor kad dete napuni 15 godina. Za tako nešto moraćete da dokazujete da ste tim uvidom ugroženi.

Poverljivi porođaj je zasnovan na zakonu koji važi širom Nemačke. Zaštita identiteta majke, njene i detetove fizičke dobrobiti ovde imaju najveći prioritet. Zakon je donet kako bi se trudnice i deca zaštitili od rizika od porođaja bez pratnje. On istovremeno pruža pravni osnov za delovanje svih uključenih lica i službi.

Poverljivi porođaj može da se obavi širom zemlje u svim porodilištima, bolnicama ili, po želji, kod kuće uz pomoć babice. Država snosi troškove preventivne nege, porođaja i nege posle porođaja.

Možete sami da izaberete ime deteta. U matičnu knjigu rođenih bićete upisani pod vašim pseudonimom kako bi vaš identitet ostao i dalje zaštićen. Savetnica iz savetovališta za trudnoću je i posle porođaja tu za vas. Niste sami!

Rođenjem deteta ustanova za socijalnu zaštitu preuzima zakonsko starateljstvo do smeštaja deteta kod usvojitelja.

Dodatne informacije o poverljivom porođaju možete pronaći u brošuri na ovu temu.

Savetovalište za trudnoću

Sa preko 1.600 savetovališta za trudnoću u Nemačkoj postoje ponude za pružanje pomoći i u vašoj neposrednoj blizini. Iskoristite opciju pretrage kako biste pronašli savetovalište.

 

Materijali

Za preuzimanje i štampanje

Eksterne veze

Ovde ćete pronaći dodatne informacije na ovu temu.