هنگامی که بارداری به یک چالش تبدیل می‌شود،

مشاوران تلفن پشتيبإنی زنان باردار در شرایط اضطراری در کنار شما هستند.

زنان باردار، نزدیکان آنها و نیز متخصصان می‌توانند قبل و بعد از زایمان به صورت شبانه‌روزی با مشاورانی که با برنامه‌های کمکی مناسب آشنا هستند تماس بگیرند. مشاوران بدون در نظر گرفتن جنسیت، نَسَب، اعتقادات، گرایش جنسی و هویت جنسی به شما کمک می‌کنند.

ناشناس
رایگان
شبانه‌روزی
بدون مانع و به 19 زبان

زایمان محرمانه

زایمان محرمانه کمکی برای زنان باردار است که قصد دارند بارداری خود را مخفی نگه دارند. این امکان فراهم می‌گردد تا کودک به طور ناشناس و از نظر پزشکی ایمن به دنیا بیاید. مشاور یک پایگاه مشاوره بارداری در صورت تمایل قبل و بعد از زایمان به زن باردار کمک می‌کند. مشاور ملزم به حفظ رازداری قانونی است و هیچ کس از بارداری و زایمان مطلع نمی‌گردد.

دریافت مشاوره بدون پیش‌داوری از طریق تلفن پشتیبانی زنان باردار در شرایط اضطراری یا مراجعه مستقیم به یکی از پایگاه‌های مشاوره بارداری در سراسر کشور. مجبور نیستید نزدیکترین پایگاه مشاوره بارداری را انتخاب کنید، بلکه در صورتی که ترس از دیده شدن یا شناخته شدن دارید - می‌توانید محل را آزادانه انتخاب کنید.

حتی اگر در شرف زایمان قرار دارید یا در حال حاضر در کلینیک هستید، باز هم این حق را دارید که زایمان محرمانه را انتخاب کنید. با متخصصان پزشکی مانند کمک‌های اولیه یا ماما تماس بگیرید. سپس متخصص با پایگاه مشاوره بارداری تماس می‌گیرد و تمام تشریفات لازم را برای شما ترتیب می‌دهد.

برای استفاده از زایمان محرمانه، باید خود را یک بار نزد یک مشاور در یک پایگاه مشاوره بارداری معرفی کنید. داده‌های شخصی شما به طور ایمن در یک پاکت در اداره فدرال خانواده و وظایف جامعه مدنی نگهداری می‌شود. بنابراین مشاور تنها کسی است که هویت واقعی شما را می‌داند. او متعهد به رازداری قانونی است (همچنین در قبال اداره رفاه جوانان، چنانچه کودکان دیگری دارید). تمام معاینات اولیه و بعدی شما و همچنین زایمان با نام مستعاری که خودتان انتخاب می‌کنید انجام می‌شود. امنیت شما اولویت اصلی است. هیچ یک از افراد مشارکت کننده از هویت شما مطلع نمی‌شوند.

فقط کودک پس از 16 سالگی می‌تواند به پاکت نگاه کند و از هویت شما مطلع شود. دانستن نَسَب خود، از جمله حقوق اساسی یک فرد در آلمان است - این برای رشد شخصیت کودک مهم است. اگر در آن موقع با افشای اطلاعات خود در خطر باشید، می‌توانید از سن 15 سالگی کودک اعتراض خود را مطرح کنید. برای انجام این کار باید ثابت کنید، که در صورت دیده شدن محتوای نامه در خطر خواهید بود.

زایمان محرمانه بر اساس قانونی است که در سراسر آلمان اعمال می‌شود. حفاظت از هویت مادر، سلامت جسمانی او و کودک بالاترین اولویت را در اینجا دارد. این قانون برای محافظت از زنان باردار و کودکان در برابر خطر زایمان بدون همراه تصویب شد. در عین حال یک مبنای اقدام قانونی مطمئن، برای تمام افراد و مراکز درگیر ارائه می‌دهد.

زایمان محرمانه می‌تواند در سراسر کشور در تمام زایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و یا در صورت تمایل همراه یک ماما در منزل انجام شود. هزینه‌های مراقبت‌های پیشگیرانه، زایمان و مراقبت‌های بعدی را دولت متقبل می‌شود.

می‌توانید نام کودک را خودتان انتخاب کنید. ثبت نام در ثبت احوال با نام مستعار شما انجام می‌شود تا هویت شما همچنان محفوظ بماند. مشاور پایگاه مشاوره بارداری پس از زایمان نیز در کنار شما خواهد بود. شما تنها نیستید!

با تولد کودک، اداره بهزیستی جوانان سرپرستی قانونی کودک را تا زمانی بر عهده می‌گیرد که به فرزندخواندگی یک پدر و مادر درآید.

اطلاعات بیشتر در مورد زایمان محرمانه را می‌توانید در بروشور مربوط به این موضوع بیابید.

پایگاه مشاوره بارداری

با بیش از 1600 پایگاه مشاوره بارداری در آلمان، برنامه‌های کمک

در نزدیکی شما نیز وجود دارد. از عملکرد جستجو برای یافتن یک پایگاه مشاوره استفاده کنید.

پیوندهای خارجی

در اینجا می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد موضوع بیابید.