Когато бременността се превърне в предизвикателство, 
можете да се обърнете към консултантките на телефонна линия за подкрепа “Бременни в нужда”.

Бременните, техните близки, както и специалистите могат да се обръщат към консултантките за подходящи предложения за подпомагане по всяко време на денонощието както преди, така и след раждането. Консултантките ще Ви окажат подкрепа независимо от пола, произхода, религията, сексуалната ориентация и половата Ви идентичност.

Анонимно
Безплатно
Денонощно
Безпроблемно обслужване на 19 езика

Поверителното раждане

“Поверителното раждане” е програма за подпомагане на бременни, които искат да запазят бременността си в тайна. Тя позволява да родите анонимно и при пълна медицинска грижа. При желание бременните могат да потърсят съдействие от консултантка от консултативен център за бременни преди и след раждането. Консултантката е задължена да пази законоустановената професионална тайна - никой няма да разбере за бременността и раждането.

Свържете се за консултативен разговор без предразсъдъци с телефонна линия за подкрепа “Бременни в нужда” или се обърнете направо към един от консултативните центрове за бременни на територията на цялата страна. Не сте длъжни да избирате най-близкия до Вас консултативен център за бременни, а можете да изберете случайно населено място, ако се притеснявате, че може да бъдете видени или разпознати.

Дори раждането да предстои съвсем скоро или пък вече да се намирате в клиниката, Вие все така имате право да изберете поверително раждане. Обърнете се към медицински специалист, като напр. към парамедик или акушерка. Те ще се свържат с консултативния център за бременни от Ваше име и от там ще придвижат всички необходими формалности.

За да се възползвате от “Поверителното раждане”, трябва еднократно да разкриете самоличността си на консултантка от консултативен център за бременни. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани на сигурно място в плик във Федералната служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество. Така консултантката ще бъде единственото лице, което знае истинската Ви самоличност. Тя е законово задължена да пази професионална тайна (дори и пред Службата за закрила на децата и младежите, ако вече имате други деца). Всички предварителни и контролни прегледи, както и самото раждане, ще се осъществяват под избран от Вас псевдоним. Вашата безопасност е най-важна. Никой от участниците няма да разкрие самоличността Ви.

Само детето ще може да отвори плика и да разкрие самоличността Ви след 16-тия си рожден ден. Познаването на собствения произход е част от основните права на всеки човек в Германия - то е важно за развитието на личността на детето. Ако въпреки това се чувствате застрашени от разкриването на данните Ви, ще можете да подадете възражение, след като детето навърши 15 години. За целта ще трябва да предоставите доказателства, че разкриването на данните би Ви застрашило.

Поверителното раждане се основава на закон, който важи за цяла Германия. По смисъла на този закон от първостепенно значение са защитата на самоличността на майката, нейното физическо благосъстояние, както и това на детето. Този закон е приет с цел да предпази бременните и децата от риска на непридружено раждане. Едновременно с това той дава правно основание за действие на всички участници и звена.

Можете да родите поверително на територията на цялата страна във всички родилни клиники, болници или при желание дори с акушерка вкъщи. Разходите за профилактиката, раждането и последващите грижи ще бъдат поети от държавата.

Можете лично да изберете името на детето. Вписването в регистъра за раждания става под псевдоним, за да запазите самоличността си. Консултантката от консултативния център за бременни ще остане на Ваше разположение и след раждането. Не сте сами!

Службата за закрила на децата и младежите поема законното служебно попечителство от раждането на детето до предаването му на осиновители.

Повече информация за поверителното раждане можете да намерите в брошурата на тази тема.

 

 

Консултативен център за бременни

Благодарение на над 1600-те консултативни центрове за бременни в Германия имате достъп до предложения за подпомагане в непосредствена близост.

 Използвайте търсачката, за да откриете консултативен център.

Материали

За изтегляне и разпечатване

Външни препратки

Повече информация на тази тема можете да намерите тук.